Kvalitet & resultat

Kvalitet

Miljö

Patientnöjdhet

Nationell patientenkät

Om du inte är nöjd

På Capio Artro Clinic Gärdet fokuserar vi på en enskild patientgrupp vilket leder till högre kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. Vi tror helt enkelt på att ju mer du gör något desto bättre blir resultatet. Ju större patientgrupper med liknande specifika åkommor, desto skickligare blir våra redan från början mycket kunniga vårdteam. Därför fokuserar kliniken på en enskild patientgrupp med målet att vara ledande inom denna specialitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

Vi sätter alltid patienterna i första rummet och det är just deras behov som är grunden till vilken vård som ska erbjudas. Vi är tillgängliga, följer patienterna genom hela vårdförloppet och bemöter varje enskild person på ett positivt sätt och med ett stort engagemang. Något som skapar ett starkt förtroende för oss och i slutändan leder till nöjda patienter och god kvalitet på vården vi erbjuder.

Vi är i dag ett starkt alternativ när patienterna ska välja vårdgivare inom ortopedi, och vi ser oss som ett viktigt komplement till den offentliga vården. Hos oss erbjuder vi ledande specialistkompetens redan vid den första vårdkontakten och dessa följer sedan patienten genom hela vårdförloppet. Oavsett om man är regionspatient, har en sjukvårdsförsäkring eller är privatbetalande, så har man möjlighet att söka vård på vår klinik.

Vår klinik utgör en attraktiv arbetsplats för specialiserad personal som får ägna sig åt det de är bäst på. Här är det högt i tak med snabba beslutsvägar och våra drygt 20 medarbetare får ständig feedback på sitt arbete. Vår enhet drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.

Forskning och utveckling

Trots hög vårdnivå vill vi ständigt bli bättre och ligga i frontlinjen inom vår specialitet. Det gör vi bland annat genom utveckling och innovation av olika metoder och processer och genom utbildning och forskning. Vi mäter noggrant kvaliteten på det vi gör och är transparenta och öppna med resultaten.

Vi uppmuntrar forskning och ser det som en viktig del av utvecklingsarbetet. Det skapar dessutom intressanta arbetsplatser och attraherar duktig personal.

Kvalitetscertifiering

Capio Artro Clinic Gärdet har fått sitt kvalitetsledningssytem reviderat och godkänt enligt kraven i KVALPRAK AB:s kvalitetsprogram KIV. KIV utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2011:9. Kvalitetssystemet omfattar verksamhetens samtliga gemensamma rutiner och all personal.

Kvalitet

Miljöcertifiering

Capio Artro Clinic Gärdet har granskats av svensk certifiering norden AB och uppfyller kraven i SS-EN ISO 14001:2015.

Vi påCapio Artro Clinic Gärdet bidrar genom vårt miljöarbete till en hållbar utveckling genom att:

  • följa lagar, förordningar och andra krav
  • ständigt utvärdera och förbättra verksamhetens miljöresultat
  • informera och engagera medarbetare och samarbetspartners för att nå bättre miljöresultat
  • hushålla med resurser, minimera avfall samt förhindra föroreningar i miljön
  • begränsa användningen av kemikalier och miljöförstörande läkemedel
  • ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster. 

Om du inte är nöjd med den vård eller behandling som du fått hos oss eller på annat sätt inte känner dig bemött på ett bra sätt så vill vi veta det.

Kontakta oss

I första hand kontaktar du oss på Capio Artro Clinic Gärdet om du vill lämna synpunkter på den vård du eller en närstående har fått, eller om du tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande och tillgänglighet, men du kan också komma med idéer och förslag på hur vi kan förbättra oss.

Adress
Capio Artro Clinic Gärdet
Storängsvägen 10
115 42 Stockholm

Telefon
08-566 400 27

Patientnämnden

Du som har remitterats till oss via regionsfinansierad vård kan vända dig till patientnämnden om du behöver stöd för att föra fram dina synpunkter och klagomål. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan hjälpa dig att berätta för oss vad du har varit med om, samt hjälpa dig att få information om dina rättigheter som patient. Att kontakta patientnämnden är kostnadsfritt. Läs mer om Patientnämnden på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäla en vårdskada

Om du drabbas av en skada i samband med hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

För den som vårdas inom regionfinansierad vård finns patientförsäkring via LÖF – landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, där du som patient är automatiskt försäkrad genom din vårdgivare. Läs mer om LÖF här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För den som sökt vård hos oss via sitt försäkringsbolag har Ortho Center Stockholm en privat patientförsäkring. Vänligen kontakta Ortho Center Stockholm för skadeanmälan.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en tillsynsmyndighet som granskar vården så att befolkningen får en vård och omsorg som är säker, håller en god kvalitet och drivs enligt uppsatta lagar och föreskrifter.

IVO utreder inte alla typer av synpunkter och klagomål. De ska utreda anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser som har gjort att du som patient har fått en skada som inte kommer att försvinna eller att du har fått mycket större behov av vård. Det kan också vara händelser där en patient har avlidit. Läs mer om IVO här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan du går vidare och anmäler ett klagomål till IVO ska du först kontakta den vårdgivare som undersökt eller behandlat dig.

Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.