Rotatorcuffruptur

Rotatorcuffen är de små rotationsmuskler som har en viktig funktion för att stabilisera axelleden. En vanlig orsak till en avsliten sena i axelleden, rotatorcuffruptur, är att axelleden drabbas av ett plötsligt ryck eller en olycka. Man kan också drabbas av nötningsskador på rotatorcuffen vid långvarig inklämning av något av muskelfästena i rotatorcuffen.

Rotatorcuffens hållfastighet minskar med åldern. Äldre personer har en svagare rotatorcuff jämfört med yngre personer. Hos yngre patienter krävs ett större våld för att rotatorcuffen ska skadas. Suprapspinatussenan är den sena som oftast skadas vid en rotatorcuffruptur.

Rotatorcuffruptur - symtom

Rotatorcuffrupturer ger tre olika typer av smärtor: inklämningssmärtor (impingement), instabilitetssmärtor och bicepsmuskelsmärtor Vanligen drabbas patienterna av en blandning av dessa smärttillstånd där antingen inklämningssmärtan eller instabilitetssmärtan dominerar.

Rotatorcuffruptur - behandling

En bristning som uppstått efter en skada opereras i regel, speciellt om det drabbar en yngre person. Vid dessa traumatiska skador är tidsaspekten viktig (framför allt vid större skador) och om möjligt opereras dessa skador inom 2-3 månader.

Nötningsskador utan olyckshändelse behandlas ofta initialt med rehabilitering hos fysioterapeut/sjukgymnast. Man tränar då bland annat upp den del av kuffen som är hel, detta kan ofta kompensera för de senor som är skadade.

Rotatorcuffruptur - operation

Artroskopi är en operation där man med speciella smala instrument, genom små hål i huden, kan se inuti en led. Vid operationen blir axelleden och det trånga rummet ovanför leden undersökt, där en sena (supraspinatus) och en slemsäck (bursa) ligger mellan ledkulan och skulderbladet (akromion).

Titthålsoperation

De flesta senskador går att operera med titthålskirurgi. Senor som skadats genom ett trauma kan ibland vara svåra att sy tillbaka om det har gått för lång tid mellan skadan och operationen. Både muskulatur och sena har med tiden fått så stora förändringar att den inte går att sy. Om den ändå kan sys tillbaka bör Du vara medveten om att en hel del muskler har försvunnit och det är inte säkert att Du får tillbaka full muskelstyrka i axelleden. Det finns också en viss risk att en del av senan lossnar igen (20-40%). Även om senan delvis skulle lossna igen så har operationen normalt en god effekt på din smärta.

Träna upp axelleden innan operation

Är axelleden väldigt stel innan operationen kan det vara svårt att ”dra fram” senorna för att sy fast dem. Därför är det viktigt att Du tränar upp rörligheten i axelleden innan operationen. Man brukar också lätta på trycket kring supraspinatussenan genom att fräsa bort ben från acromion och suga ut slemsäcken. Ibland kan den långa bicepssenan vara utsliten.

Är slitaget väldigt uttalat så kan det vara lika bra att klippa loss senan. Har senan hoppat ur led är det oftast nödvändigt att klippa loss den från sitt fäste.

Prognos

Patienter som snabbt får en bättre rörlighet i axelleden efter operationen har en mycket bra prognos. Även om det kan göra en hel del ont under flera månader efter åt. Det är inte ovanligt att axelleden är ganska stel i några månader efter operation. Symtomen lindras gradvis och 80-90% av patienterna blir bättre inom ett år efter operationen. Man ser en långsam förbättring upp till 2 år efter operationen. Men det är inte säkert att du får tillbaka full funktion och styrka i den opererade axelleden.

Om du har blivit opererad för en stor senskada så finns det en betydande risk (40%) för att senan delvis lossnar igen. Detta spelar inte alltid så stor roll då smärtorna normalt ändå minskar.

Smärtor i huvudet, nacken, ryggen, armbågen eller underarmen blir inte alltid bättre av en axeloperation.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.